A' Chèic - Màiri E. NicLeòid (Ceistean)

Còmhradh air sgeulachd na mìos

Conversation about the story of the month
User avatar
gaelicbooks
Site Admin
Posts: 7
Joined: Tue Sep 12, 2017 6:06 pm

A' Chèic - Màiri E. NicLeòid (Ceistean)

Postby gaelicbooks » Wed Apr 18, 2018 2:05 pm

Tha sinn air ceistean agus briathrachas feumail ullachadh airson a' chiad sgeulachd anns a' chlub-leughaidh againn: 'A' Chèic' le Màiri E. NicLeòid. Dè ur beachd air an sgeulachd??

We've prepared questions and useful vocabulary for the first story in our online reading group: 'A' Chèic' by Mairi E. MacLeod. What do you think of the story??

Ceistean: https://indd.adobe.com/view/7b503640-0f ... 178f430651
A' comharrachadh 50 bliadhna de thaic airson litreachas na Gàidhlig / Celebrating 50 years of support for Gaelic literature
User avatar
gaelicbooks
Site Admin
Posts: 7
Joined: Tue Sep 12, 2017 6:06 pm

Re: A' Chèic - Màiri E. NicLeòid (Ceistean)

Postby gaelicbooks » Wed Apr 18, 2018 2:05 pm

A' comharrachadh 50 bliadhna de thaic airson litreachas na Gàidhlig / Celebrating 50 years of support for Gaelic literature

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests