Dìleas Donn

Ma tha thu am beachd leabhar ùr a thòiseachadh, nach cuir thu fios an seo agus ’s dòcha gum bi leughadairean eile airson an aon leabhar a leughadh aig an aon àm. Faodaidh sibh taic a chumail ri chèile fad ’s a tha sibh ga leughadh.

If you’re about to start a new book, why not post the title here and maybe others will choose to read the same book at the same time. You can help each other with vocabulary as you read.
Marine
Posts: 3
Joined: Thu Mar 29, 2018 4:05 pm

Dìleas Donn

Postby Marine » Fri Mar 30, 2018 3:06 pm

Tha mi airson tòiseachadh air "Dìleas Donn" le Norma NicLeòid (Clàr, 2006). A bheil duine sam bith deònach air a leughadh còmhla ? 'S e a' chiad fhear de shreath (tha trì ann uile gu lèir).

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests