Pacaid cànain

Dè an ath leabhar Gàidhlig air an liosta-leughaidh agad? A bheil leabhar sònraichte a tha thu ag iarraidh a leughadh san àm ri teachd?

What’s the next Gaelic book on your ‘to-read’ list? Is there a particular book you’d like to read in the future?
GunChleoc
Posts: 1
Joined: Thu Mar 29, 2018 9:45 am

Pacaid cànain

Postby GunChleoc » Fri Mar 30, 2018 9:18 am

Tha a' phacaid cànain ùr deiseil a-nis - tha mi duilich gun dug mi beagan fada an turas seo. An ùraich sibh e?

https://www.phpbb.com/customise/db/translation/gaelic/

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests