Page 1 of 1

Dìleas Donn

Posted: Fri Mar 30, 2018 3:06 pm
by Marine
Tha mi airson tòiseachadh air "Dìleas Donn" le Norma NicLeòid (Clàr, 2006). A bheil duine sam bith deònach air a leughadh còmhla ? 'S e a' chiad fhear de shreath (tha trì ann uile gu lèir).